Novakovic-3M

Choose lagnuage  English or  Serbian or  Romanian

Kínálatunk

1
Minőség
A minőségünk bizonyítéka a 10.000 elégedett felhasználónk!
2
Megbízhatóság
A termékeink alkatrészei 95%-nak gyártása mindent elmond a megbízhatóságunkról.
3
Szervízelés
A szervíz az összes felhasználónk rendelkezésére áll , a jótállási időszak alatt, és a jótállási időszak letelte után.

TANÚSÍTVÁNYOK

Tanúsítvány – Szerb Változat
Összeférhetőségi nyilatkozat.
Tesztelési nyilatkozat.

 

 

 

 

ISO 9001:2008 standard

Az üzletelés nemzetköziesítése, amely eltörli a határokat a termékek és szolgáltatások részére és hosszantartóan érdekileg összeköti a nemzetközi cégeket, egy olyan egységes nemzetközi keret létesítésének szükségességét hozták létre, amely a széleskörűen elfogadott szabályokat és követelményeket fogja meghatározni, az üzletelés kontinuitásának biztosítása céljából, illetve a termék és/vagy a piac követelményeinek elérése céljából, valamint azok állandó jellegű, a törvényi előírásokkal és az üzletelés nemzetközileg megbeszélt szabályaival való összeegyeztetésének céljából. Az ISO 9001:2008 tanúsítvány megszerzésével a NOVAKOVIC-3M a következőket bizonyítja:

• Olyan termék/szolgáltatás biztosításának képességét, amely kielégíti nem csak a felhasználók követeléseit, szükségleteit és elvárásait, hanem összhangban van a törvényes keretekkel, és egyéb előírásokkal.

• A meglévő minőségi menedzsment rendszerek állandó fejlesztésére és tökéletesítésére való elszántságot, az Állandó fejlesztési eljárások (ÁFE) útján, ami által saját termékeink/szolgáltatásaink minőségi szintjét állandóan emeli, amivel a felhasználók körében a „tökéletesség effektusát” létesíti (a termék/szolgáltatás az elvárt/követelt szint feletti minősége miatti elégedettség érzete a felhasználók körében).

CE Jelzés és az egybehangoltsági nyilatkozat.

CE a Conformité Européenne és a termék minőségéről árulkodó standardokkal ellentétben, a CE jelzés (CE mark) kötelező jellegű, és a termékeink biztonságos felhasználására vonatkozik az EU tagállamaiban.

Az Európai Únió tagállamai a törvényes előírások és más szabályzások által biztosítani akarták, hogy az EU piacára és az EU-n belüli felhasználásra kizárólag olyan termékek kerülhessenek, amelyek nem jelentenek veszélyt az emberek életére, egészségére, a tulajdonra, a környezetre, vagy más, közjelentőségű érdekekre. Ilyen értelemben, elfogadták azokat az előírásokat, amelyek meghatározzák a jelentős követelményeket, amelyeknek a termékek meg kell hogy feleljenek. Ezek a követelmények meghatározzák azokat a technikai jellegzetességeket (specifikáció), amelyeknek a termékek meg kell hogy feleljenek, és amelyek befolyásolják, vagy befolyásolhatják a fenti említett szempontokat. A termékek a fontos követelményekkel való összehangoltságát igazoló technikai leírások amelyeket az irányelvek határoznak meg, harmonizált standardok formájában vannak megadva. A CE jelzés a mi igazolásunk a termékeink az EU piacára történő kivitelére.